Để thuận tiện thao tác, LIAN khuyên bạn nên sử dụng máy tính khi truy cập trang web này

Danh sách Người được bảo hiểm gói Trụ Cột Gia Đình

Hãy tải về và sử dụng file Excel mẫu để nhập danh sách Khách hàng.
Bạn chỉ có thể mua khi nhập đủ và đúng kiểu dữ liệu như file mẫu yêu cầu.

Yêu cầu nhập liệu gói Trụ Cột Gia Đình

VUI LÒNG KHÔNG CHỈNH SỬA ĐỊNH DẠNG DỮ LIỆU TRÊN FILE EXCEL!

  • Đối với cột Tỉnh/Thành phốQuận/Huyện, hãy chọn theo danh sách định sẵn trong file excel bằng cách click vào nút mũi tên cạnh ô nhập như hình minh họa.
  • LIAN
  • Khi nhập Ngày sinh, Số CMND, Số điện thoại, không cần phải chỉnh lại về dd/mm/yyyy nếu excel tự nhảy, không cần thêm dấu nháy đơn (') ở đầu.
Tải file Excel